+40 741 286 849contact@orkestra.ro

Regulament

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

“FALL-WINTER ORKESTRA”

 

Definiţii:

 • Iniţiator – persoană juridică română căreia aparţine ideea şi conceptul Concursului, organizatorul principal al Concursului.
 • Partener – persoană juridică care susţine concursul şi activitatea de blogging în special prin intermediul premiilor oferite, co-organizator al Concursului.
 • Partener principal - persoană juridică care susţine concursul şi activitatea de blogging în special prin intermediul premiilor oferite, co-organizator al Concursului. Acesta oferă premiul cu cea mai mare valoare.
 • Participant – persoană care se înscrie în concurs pentru a scrie articole pe blogul personal despre produsele/serviciile Partenerilor.
 • Campanie – ansamblu coordonat de acţiuni de promovare în mediul online a unui partener, prin intermediul articolelor redactate şi publicate de către participanţii la concurs, respectând brief-ul oferit de organizatori.
 • Categorie – ansamblu de Campanii cu specific identic ori similar
 • Articol – expunere scrisă având un caracter publicistic.
 • Brief – informare conţinând tema, specificaţiile si regulile esenţiale ce trebuiesc urmărite în redactarea articolului.
 • Juriu – ansamblu de persoane desemnat pentru a analiza şi nota articolele participanţilor
  la concurs.
 • Punctaj campanie – cel mai mare punctaj obtinut pentru unul dintre cele maxim 5 scrise de către un Participant pentru o Campanie.
 • Punctaj articol – media ponderata a notelor primite pe un articol, conform criteriilor de la art. 6.2.
 • Punctaj general – suma punctajelor obţinute pentru toate campaniile din concurs.

 

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit în continuare Regulament Oficial), potrivit celor menţionate mai jos.

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.orkestra.ro

 

 1. ORGANIZATORII

1.1. Iniţiatorul Concursului si organizatorul principal este Societatea BUNT STUDIO SRL persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Bucureşti, Str. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J40/3770/22.02.2007, cod unic de înregistrare nr. 21181716 din data de 22.02.2007, având contul nr. RO89BTRL04701202E03204XX deschis la Banca Transilvania Agenţia Dristor, Tel.: 031.424.6229, E-mail: [email protected], reprezentată de Cosmin – Alexandru Negrescu, în calitate de Administrator.

Partenerii iniţiatorului la organizarea Concursului sunt detaliaţi în Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul/sediul în România, mai puţin angajaţii companiilor implicate în desfăşurarea Campaniilor (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfăşurării campaniei, parteneri de orice fel).

Pentru a fi eligibili, Participanţii trebuie să deţină un website personal, denumit în continuare “Blog” cu autoritatea domeniului sau a paginii* minim 20, până la data înscrierii, şi care are un conţinut corect din punct de vedere gramatical, original, fără limbaj obscen, calomnie, conţinut pentru adulţi

*autoritatea domeniului sau a paginii, reprezinta terminologie din domeniul SEO (optimizare in motoare de cautare). Autoritatea serveste la masurarea probabilitataii ca o anumita pagina dintr-un website sau website-ul in intregul sau, sa fie gasite intr-un motor de cautare. Autoritatea se masoara pe o scala logaritmica, de la 0 la 100 si compara relevanta informatiei si a link-urilor din paginile diferitelor site-uri.

Vor fi admise in concurs si blog-urile care nu au domeniu propriu, daca platformele pe care acestea se afla permit instalarea Google Analytics si au autoritatea paginii minim 20 pana la data inscrierii in Concurs.

Blog-urile care nu au domeniu propriu si platformele pe care acestea se afla nu permit instalarea Google Analytics pot participa la concurs doar daca sunt transferate pe un domeniu propriu. In acest sens, Organizatorul faciliteaza Participantilor obtinerea unui domeniu propriu, cu utilizare gratuita in primul an. (Ex. blog-urile de pe platforma WordPress)

Autoritatea domeniului va fi masurata prin intermediul site-ului https://moz.com/researchtools/ose/

2.2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la Concurs a oricărui Blog care prezintă conţinut licenţios sau cu un explicit caracter ameninţător, abuziv, instigator, de hărţuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri şi/sau drepturilor omului, în general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, în particular.

2.3. Pentru înscriere şi verificarea eligibilităţii, participanţii vor furniza următoarele informaţii: numele/denumirea complet/ă, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/sediu corectă şi completă, un număr de telefon valabil şi adresa blogului.

2.4. Participanţii minori se pot înscrie în Concurs numai reprezentaţi de părinţi (minorii sub 14 ani), sau asistaţi de aceştia (minorii între 14-18 ani)/sau reprezentaţi ori asistaţi, după caz, numai de unul dintre părinţi, in cazul în care trăieşte numai unul dintre părinţi sau autoritatea părintească este exercitată numai de către unul dintre părinţi, prin acord scris transmis în original la adresa: Bld. Dimitrie Pompeiu nr.5-7, et.8, sect.2, Bucureşti.

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

3.1. Concursul se va desfăşura începând cu data de 22.10.2014 şi se va încheia la data de 10.12.2014. Orice Articol înscris după aceasta dată nu va fi luat în considerare.

3.2. Gala de decernare a premiilor va avea loc în data de 15.12.2014, intr-o locatie ce va fi anuntata ulterior.

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Scopul Concursului “Fall-Winter Orkestra” este, pe de-o parte, de a încuraja activitatea de blogging şi dezvoltarea blogosferei în România, iar pe de altă parte, de a promova afacerile româneşti în mediul online.

4.2. Cum se participă la Concurs: după înregistrarea pe www.orkestra.ro, Participanţii trebuie să se înscrie la Campaniile la care doresc să participe.

Participanţii se pot înscrie la oricâte Campanii doresc.

Participanţii trebuie să scrie minim un articol pentru Partenerul Principal, aceasta fiind condiţie de eligibilitate pentru Premiul cel mare. Numărul maxim de articole pentru fiecare Campanie la care se înscriu, inclusiv pentru cea a Partenerului Principal, este de 5 (cinci). Articolele vor fi scrise urmărind Brief-ul Campaniei.

4.3. Pentru a fi valide, Articolele trebuie să NU aibă implementate în pagina atribute “nofollow” sau “noindex”. De asemeni, toate link-urile din Articole trebuie să fie de tipul “dofollow”.

4.4. Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant se obligă să păstreze pe spaţiul online deţinut (website, blog etc.) Articolele scrise în cadrul Concursului timp de 3 (trei) ani de la finalizarea Concursului, indiferent dacă Participantul va câştiga sau nu un premiu. În cazul înstrăinării website-ului/blogului, această obligaţie va fi transmisă şi succesorilor Participantului. In caz contrar, Participantul va plati Organizatorului, SC Bunt Studio SRL, daune-interese compensatorii in valoare de 10.000 euro.

Organizatorul are dreptul aducerii la cunoştinţa publicului a Articolelor scrise de Participant, pe o perioada de 3 (trei) ani de la data finalizării Concursului, în scopul mediatizării concursului, fără pretenţii materiale sau de orice natură din partea Participanţilor.

4.5. Participanţii nu au voie să contacteze Partenerii în legătură cu Concursul “Fall-Winter Orkestra” şi vice-versa. Încălcarea acestei condiţii de participare atrage descalificarea Participanţilor. Orice probleme, întrebări, sugestii, reclamaţii etc. în legătura cu Concursul, vor fi adresate exclusiv Iniţiatorului la adresa de e-mail: [email protected].

4.6. Pentru a fi eligibili la câştigarea Premiilor, Participanţii trebuie să posteze pe Blog unul din banner-ele cu “M-am înscris la Fall-Winter Orkestra”, cu link către http://orkestra.ro , pe care le vor gasi pe prima pagina a site-ului Concursului http://orkestra.ro sau la pagina http://orkestra.ro/bannere-fall-orkestra/

4.7. Este interzis Participanţilor şi constituie motiv de descalificare, menţionarea în cuprinsul Articolului a denumirii ori a brand-ului concurent Partenerului pentru a cărui Campanie este scris.

4.8. Articolele trebuie sa fie autentice si originale. Este obligatoriu si constituie criteriu de descalificare, ca Articolele inscrise in concurs sa NU mai fi fost publicate anterior, pe niciun fel de suport sau canal de comunicare.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORILOR

5.1. În situaţiile în care premiul nu poate fi livrat ori înmânat Câştigătorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorect comunicate la înregistrare, sau dacă Participantul şi-a schimbat oricare dintre datele cu care s-a înscris în Concurs, organizatorii nu îşi asumă nicio răspundere. Câştigătorul aflat într-o astfel de situaţie va fi descalificat iar premiile respectivei Campanii redistribuite, în ordine, următorilor 3 (trei) clasaţi.

5.2. Participanţii acceptă Juriul şi punctajul pe care acesta îl va acorda.

5.3. Iniţiatorul este singurul în măsură să stabilească dacă nu şi-a respectat obligaţiile în relaţia cu Partenerii şi Participanţii la Concurs.

5.4. Organizatorii nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise în Concurs conţin elemente (texte, imagini, coduri sursă etc.) care încalcă drepturile de autor, întreaga răspundere aparţinând Participantului care a înscris Articolul în competiţie.

5.5. Eventualele citate, imagini sau materiale de altă natură incluse de participanţi în Articolele publicate pe blogul propriu în cadrul competiţiei vor menţiona, în mod explicit şi obligatoriu, sursa respectivelor materiale.

5.6 Punerea în posesie a Câştigătorilor cu Premiile acordate, se va face direct de către Parteneri, aceştia având şi obligaţia reţinerii la sursă a eventualelor impozite, conform Codului Fiscal şi a legislaţiei în vigoare.

 1. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

6.1. Câştigătorii vor fi desemnaţi pe baza punctajului obţinut în cadrul Concursului şi vor fi anunţaţi în cadrul Galei de decernare a premiilor, care va avea loc în data de 15.12.2014.

6.2. Punctajul este acordat de către un Juriu specializat, pentru fiecare Articol, fără a se cunoaşte autorul Articolului la momentul jurizării.

 • Calitatea textului (1 – 10) – pondere in nota finala 50%;
 • Respectarea brief-ului (1 – 10) – pondere in nota finala 30%;
 • Popularitatea Articolului* (vizualizarile unice inregistrate pentru fiecare articol participant in Campanie – formula logatrimica in baza 2 din numarul de vizualizari unice) – pondere in nota finala 20%.

* Popularitatea se masoara cu ajutorul tool-ului Google Analytics, implementat pe blog-ul participant si conectat la platforma www.orkestra.ro, care va prelua numarul de vizualizari unice inregistrate pentru articolele inscrise in Campania respectiva.

 • Punctaj articol = media ponderata a notelor pe criterii ex: (10*50%+8*30%+1*20%)
  • Criterii de departajare:
   • Numarul de zecimale
   • Numarul de articole scrise in total in Concursul Fall-Winter Orkestra
   • Numarul de vizualizari unice mai mari de 30 secunde obtinute de fiecare articol inscris in Campania respectiva
  • Punctaj per campanie = Cel mai mare scor al unuia din cele maxim 5 (cinci) articole scrise pentru o Campanie
   • Fiecare Participant poate scrie maxim 5 (cinci) Articole per Campanie.
   • Premiile pe Campanie se acordă în funcţie de punctajul per campanie, în ordine descrescătoare.
   • Scorul obţinut într-o Categorie (ex: Fashion) se dublează pentru Participanţii care au scris cel puţin un Articol pentru fiecare sponsor din categoria respectivă.
   • Obţinerea celui mai mare punctaj la un Articol scris pentru Campania Partenerului Principal nu atrage după sine câştigarea Marelui Premiu. Acest punctaj se va adăuga la punctajul general mărind şansele de câştig ale respectivului Participant.
  • Punctaj General (premiul cel mare) = suma scorurilor obţinute per Campanie, la care se adaugă bonusul de dublare si cel mai mare punctaj obţinut la articolele scrise pentru Campania Partenerului Principal.
   • Premiul cel mare se oferă Participantului cu cel mai mare punctaj, cu condiţia ca acesta sa fi scris minim un articol pentru Partenerul Principal.

6.3. Intervalul 22.10.2014 – 11.12.2014 va constitui perioada de evaluare a popularităţii Articolului din punct de vedere al numărului de vizualizari unice.

6.4. Punctajul final se va calcula în data de 12.12.2014, după soluţionarea contestaţiilor.

6.5. Tentativele dovedite, de copiere a unor Articole sau de plagiat, vor fi sancţionate. Articolele vor fi verificate pe parcursul inscrierii lor in Campanie, inainte de jurizare. Daca la verificare se constata ca este un plagiat (partial sau in totalitate), articolul respectiv va fi descalificat din Concurs. La 5 articole plagiate, Participantul respectiv va fi descalificat din Concurs.

6.6. Orice Articol inscris in Concurs trebuie sa aiba minim 350 cuvinte. In caz contrar va primi nota 0 (zero) la criteriul 2 -“Respectarea brief-ului”. La 10 articole cu mai putin de 350 de cuvinte, Participantul respectiv va fi descalificat din Concurs.

6.7. Participantul va avea dreptul de a face o singură contestaţie, caz în care Articolul va fi evaluat din nou, în anonimat, de către Juriu, şi noua notare va fi acceptată ca fiind scorul final. Eventualele contestaţii privind jurizarea vor fi însoţite de argumente pertinente şi/sau probe care să susţină acuzaţiile sau neregulile invocate. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu trimite Juriului contestaţiile care nu respectă aceste cerinţe.

Contestaţiile pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected] în data de 12.12.2014, începând cu ora 00:00 şi până la ora 13:00.

6.8. În urma contestaţiei, Articolul în cauză va fi reevaluat de Juriu. Juriul are libertate deplină în (re)evaluarea şi notarea Articolelor participante la proba respectivă şi nu este obligat să-şi argumenteze deciziile.

6.9. Pentru validare, Câştigătorii premiilor vor prezenta actul de identitate (pentru câştigătorii persoane fizice) sau certificatul de înregistrare al companiei şi o împuternicire (pentru persoanele juridice), în vederea ridicării Premiului. În cazul unor solicitări specifice, Câştigătorii vor pune la dispoziţia organizatorilor documente suplimentare care să demonstreze veridicitatea informaţiilor din formularul de înscriere.

 1. PREMIILE

7.1. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 50.000 (cincizecimii) RON. Premiile oferite de Parteneri sunt detaliate în Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial. Ele vor fi afişate şi pe site-ul www.orkestra.ro.

7.2. Premiile se pot modifica pe perioada desfăşurării Concursului, însă valoarea lor nu se va diminua.

7.3. Câştigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii în bani a Premiilor de altă natură decât financiară, înlocuirea Premiilor cu alte obiecte şi nici nu pot solicita modificări ale caracteristicilor tehnice ale Premiului.

 1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

8.1. Prezentul Regulament Oficial stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.orkestra.ro. Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 1. FORŢA MAJORĂ

9.1. Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, şi a cărui apariţie pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulamentul Oficial.

9.2. Dacă intervine o situaţie de forţă majoră care împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Concursului “Fall-Winter Orkestra”, Organizatorii vor fi exoneraţi de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

9.3. Dacă Organizatorii invocă forţa majoră, sunt obligaţi să comunice participanţilor la Concursul “Fall-Winter Orkestra” existenţa acesteia în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. Cazul de forţă majoră va fi comunicat pe website-ul organizatorului principal, www.orkestra.ro

 1. CONFIDENŢIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Societatea BUNT STUDIO S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai, pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Participanţii despre ei, un membru al familiei lor, ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este răspunderea la întrebări, soluţionarea problemelor, evitarea fraudelor şi premierea corectă a Participanţilor. După încheierea campaniei şi desemnarea tuturor Câştigătorilor, datele vor fi arhivate (Organizatorii pot dispune arhivarea acestor informaţii doar pe perioada de timp impusă pentru eventuale verificări/contestaţii legate de prezenta competiţie, precum şi de reglementările în domeniu), iar prelucrarea datelor se va face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.

Participanţii sunt obligaţi să furnizeze toate datele cerute la înscriere, acestea fiind necesare pentru contactare. Refuzul sau furnizarea de date false determină ştergerea din baza de date şi interzicerea unei noi înscrieri.

10.2. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societatea BUNT STUDIO S.R.L şi pot fi comunicate unor terţi numai cu acordul Participanţilor, excepţie făcând Partenerii săi în organizarea şi desfăşurarea Concursului, care vor folosi informaţiile în scopul transmiterii Premiilor către Participanţi.

Conform Legii nr. 677/2001, aceştia beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată trimisă pe adresa Societăţii BUNT STUDIO S.R.L. din Mun. Bucureşti, Str. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, et.8, Sector 2. De asemenea, Participanţilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei. În cazul în care datele despre participant sunt incorecte, acesta va notifica Organizatorii imediat.

 1. LITIGII

11.1. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

11.2. Eventualele litigii apărute între Organizatori şi Participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 1. ALTE REGLEMENTĂRI

12.1. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

12.2. Organizatorii vor lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea Concursului în condiţiile normale, conform celor prezentate, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele nemulţumiri, contestaţii ale Participanţilor, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

12.3. Orice prejudiciu, afirmaţie mincinoasă sau defăimătoare directă sau indirectă adusă www.orkestra.ro, Partenerilor sau altor Participanţi la Concurs, fără dovezi care să poată fi probate, pot duce la excluderea din Concurs.

12.4. Pentru asigurarea primirii e-mailurilor de la Organizatori, Participanţii vor adăuga la lista lor de contacte adresa [email protected]

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

13.1. Prezentul Concurs poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorilor, din motive independente de voinţa lor, de a continua prezentul Concurs.

 1. DISPOZIŢII FINALE

14.1. Participanţii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a Regulamentului de Concurs duce la descalificarea participanţilor.

14.2. Prin acceptarea Premiului câştigat, Participanţii sunt de acord ca numele spaţiului online deţinut, ce a fost folosit pentru participarea la Concurs, să fie făcut public şi folosit în scopuri publicitare de către Organizatori, în diverse materiale tipărite, audio sau video, conform art. 4.4 din prezentul Regulament Oficial.

14.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament fără preaviz, cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.orkestra.ro si, in forma scrisă, ca Anexe ori Acte adiţionale la prezentul regulament Oficial. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe adresa de e-mail: [email protected], până la data la care acest Regulament Oficial produce efecte. După această data, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio contestaţie.

Contacteaza-ne

Daca ai nelamuriri, trimite-ne un email si te vom contacta in cel mai scurt timp.